Jakie zalety ma program „Czyste Powietrze”?

Program rządowy „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Polski. Obejmuje działania ukierunkowane w stronę redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Podczas gdy pierwsza z inicjatyw obejmuje wymianę starych, nieefektywnych źródeł ogrzewania, ta druga polega m.in. na uszczelnianiu budynków – również poprzez wymianę izolacji stolarki okiennej.

polskie banknotyProgram „Czyste Powietrze”. Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę okien?

Ogólnopolski program rządowy „Czyste Powietrze” powstał z myślą o redukcji zanieczyszczeń obecnych w powietrzu, którym oddychamy. Oprócz wymiany tzw. „kopciuchów” obejmuje on również działania, których celem jest redukcja strat ciepła z budynków mieszkalnych. Zgodnie z najnowszymi badaniami to właśnie niedostatecznie szczelne okna i drzwi odpowiedzialne są za aż 25% strat ciepła z budynków. Ochłodzenie powietrza w domu przyczynia się do zwiększenia opłat za ogrzewanie. Z kolei przedostająca się do pomieszczeń wilgoć stwarza wprost idealne środowisko do rozwoju pleśni, bakterii i grzybów.

Co więcej, smog i obecne w powietrzu szkodliwe substancje to jedna z głównych przyczyn coraz częstszych zachorowań Polaków na schorzenia układu oddechowego i układu krążenia; stanowią też zagrożenie dla osób podatnych na różnego rodzaju alergie.

Tu z pomocą przychodzi program „Czyste Powietrze”, w ramach którego można uzyskać m.in. dofinansowanie lub pożyczkę na wymianę okien fasadowych i połaciowych – w tym okien PCV i drewnianych. Dotacja obejmuje także drzwi balkonowe oraz wszelkie nieotwieralne powierzchnie przezroczyste. Maksymalny koszt kwalifikowany może sięgać nawet 700 zł/m2. Co ważne, okna zainstalowane dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach programu muszą być fabrycznie nowe i mieć nie większy współczynnik przenikania ciepła niż 0,9 W/(m2K). Warto pamiętać, że dotacja lub pożyczka obejmują nie tylko montaż nowej stolarki, lecz także deinstalację tej, która była używana dotychczas. Dofinansowanie może wynosić nawet 90% kosztów całego przedsięwzięcia.

Program „Czyste Powietrze” a dofinansowanie na termoizolację

Oprócz wymiany okien, zakupu nowoczesnych źródeł ciepła, przeprowadzenia standardowych prac dociepleniowych czy modernizacji systemów wentylacyjnych dotacje obejmują również izolację termiczną okien i drzwi. Beneficjenci mają tu do wyboru trzy możliwości dofinansowania. Są to:

  • Opcja 1 – obejmująca demontaż nieefektywnego urządzenia grzewczego, a także zakup i montaż pompy ciepła. Oprócz tego wariant oferuje także szereg innych możliwości, wśród których znajduje się m.in. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych. Kwota dofinansowania sięga tu 25.000 lub 30.000 (w zależności od tego, czy beneficjent zdecyduje się na zakup instalacji fotowoltaicznej).
  • Opcja 2 – czyli demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowoczesnego źródła ciepła innego niż to, które wymieniono w opcji 1. Opcja ta obejmuje też zakup i montaż kotłowni gazowej. Dopuszcza się również elementy dodatkowe, wśród nich m.in. zakup i montaż nowej izolacji stolarki okiennej oraz demontaż starego docieplenia. Kwota maksymalnej dotacji wynosi tu od 20.000 do 25.000 zł.
  • Opcja 3 – nie obejmuje wymiany dotychczasowego źródła ciepła. Dopuszcza jednak zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz m.in. kupno i instalację ocieplenia przegród budowlanych, okien i drzwi. Kwota maksymalnej dotacji wynosi tu 10.000 zł.

Oprócz dofinansowania wsparcie udzielane w ramach programu obejmuje również udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację budynku. Warto przy tym pamiętać, że pożyczki i dofinansowania dotyczą nie tylko domów już istniejących, lecz także tych wciąż będących w budowie.

Podsumowując: program rządowy „Czyste Powietrze” oferuje korzystne pożyczki lub dofinansowanie, które beneficjenci mogą spożytkować m.in. na zakup, montaż i termoizolację stolarki okiennej – wliczając w to również demontaż starych okien i dotychczasowych systemów izolacyjnych.

Program „Czyste Powietrze” a stolarka okienna. Co warto wiedzieć?

W ramach programu „Czyste Powietrze” możliwa jest wymiana nieefektywnego docieplenia okien i drzwi w celu redukcji strat cieplnych z budynku. Dowiedz się więcej.